Termeni și Condiții ale secțiunii de crowdfunding

1. Introducere

Secțiunea de crowdfunding a platformei Startarium, numită in continuare "Site", este lansată sub tutela Asociației Ropot, cu sediul în Str. Ionescu Grigore, Nr 100, BL 34, Sc A, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu 15795/300/05.05.2010 având cod identificare fiscală 27095363, având contul nr. RO25INGB0000999902501509 deschis la ING BANK România, numită in continuare "Organizator".

Organizatorul va derula prin intermediul Site-ului campanii de maximum 45 de zile, în scopul strângerii de fonduri pentru o serie de proiecte culturale, creative, educative sau tehnologice (denumite in cele ce urmează „Proiecte” sau „Campanii”). Aceste proiecte pot fi propuse de orice fel de entități (persoane fizice, persoane juridice sau ONG-uri) și vor fi acceptate pe Site după o filtrare preliminară, efectuată de echipa organizatorului.

Principalul scop al acestor campanii este intermedierea interacțiunii între Initiatorii de proiecte și publicul lor, prin intermediul Site-ului,în scopul promovării, creșterii vizibilității acestor proiecte și asigurării suportului financiar pentru lansarea sau dezvoltarea acestora.

2. Obligațiile părților

Organizatorul va depune eforturile necesare să asigure buna funcționare a acestui Site pe întreaga durată a campaniilor active și să răspundă oricăror intrebări sau nelămuriri pe care le-ar putea avea Inițiatorii Proiectelor.

Organizatorul se obligă să fie imparțial atât în filtrarea proiectelor cât și în promovarea lor pe parcursul campaniilor. În ceea ce privește filtrarea, echipa site-ului se va asigura că proiectele îndeplinesc condiții legale și etice, astfel că:

Totodată, Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta Proiectele și în funcție de alte criterii precum: relevanța acestora pentru targetul Site-ului; viabilitatea proiectelor, originalitatea proiectelor, precum și de limita numărului de proiecte disponibile la un anumit moment dat pe Site.

Organizatorul nu se obligă să promoveze în media sau cu alte mijloace proiectele prezente pe site. Organizatorul poate promova proiectele prin intermediul instrumentelor de care dispune în mod direct: platforma online, rețele sociale asociate platformei și newsletter, plus orice alte canale consideră necesar, în cadrul unor programe de promovare a secțiunii de crowdfunding.

Inițiatorii de proiecte se obligă să folosească fondurile obținute prin intermediul campaniilor de pe Site în scopul declarat și să iși indeplinească obligațiile pe care și le-au asumat față de susținători privind realizarea și finalizarea proiectelor și livrarea recompenselor la termenele stabilite. In acest sens, Inițiatorii de proiecte sunt singurii responsabili pentru livrarea și îndeplinirea obligațiilor față de susținători astfel cum acestea au fost asumate. Totodată Inițiatorii de proiecte se obligă să achite, după caz, orice taxe sau impozite datorate statului ca urmare a fondurilor obținute.

Niciuna dintre părțile implicate, atât Site-ul cât și Inițiatorii de proiecte, nu vor folosi datele susținătorilor pentru un alt scop decât cel declarat (recunoașterea publică a numelui susținătorilor pe site-ul Startarium și pe site-urile proiectelor respective, pentru ținerea la curent a susținătorilor cu evoluția proiectului și livrări sau pentru trimiterea newsletterului, pentru care s-a optat în mod expres).

3. Proprietatea Intelectuală

Inițiatorul de proiect garantează că întreg conținutul pentru proiectul pe care îl înscrie este proprietatea acestuia și/sau că deține toate drepturile legale necesare pentru afișarea materialelor din cadrul proiectului in cadrul Site-ului, respectiv că nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

Site-ul nu își asumă verificarea întregului conținut al proiectelor, Inițiatorul proiectelor fiind exclusiv și deplin responsabil pentru conținutul acestora. Pentru orice fel de reclamații in ceea ce privește materialele prezente pe Site, se va lua legatura cu Site-ul sau cu fiecare Inițiator în parte.

În ceea ce privește Site-ul, întregul său conținut (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică online, scripturi, programe și alte date) este proprietatea Organizatorului, în mod special conceput pentru aceasta platformă și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Odată cu completarea unui proiect și aprobarea campaniei de către Site, inițiatorul își dă acordul pentru afișarea tuturor materialelor din cadrul acelui proiect și după finalizarea respectivei campanii, în cadrul Site-ului. Inițiatorul iși păstrează în întregime drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor prezentate, dar nu poate solicita retragerea sau modificarea acestor materiale după încheierea campaniei, astfel cum acestea au fost publicate pe Site.

4. Confidențialitatea informațiilor

Datele solicitate de către Organizator vor fi folosite doar în contextul facilitării comunicării între public și inițiatorii de proiecte.

Singurele informații legate de utilizatorii site-ului disponibile în mod public sunt:

Site-ul NU va face publice urmatoarele informații:

Informațiile obținute de la utilizator nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituţii, etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în cazul în care se abuzează în orice fel de campania inițiată prin Site.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de Organizator și partenerii săi numai în scopul declarat al fiecarei campanii. Există posibilitatea ca Inițiatorul de proiect să solicite și alte informații decât cele generale de pe Site pentru livrarea recompenselor, numai cu acordul susținătorului, cerut prin email. Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea plății.

Datele completate de către utilizatori pentru procesarea plăților nu vor fi stocate în serverele Organizatorului, acestea fiind colectate de către procesatorii de plăți.

5. Tranzacții și plăți

Susținătorii pot efectua plata pentru Proiecte, cu ajutorul cardului bancar, acestea urmând a fi procesate prin serviciul de procesare plăți online oferit de mobilPay. mobilPay va gestiona tranzacțiile prin carduri Visa și MasterCard.

Valoarea recompenselor pentru fiecare proiect in parte este stabilită de Inițiatorul proiectelor. Acesta oferă recompense diferite pentru diverse niveluri de sume. Atunci când este necesar, pentru conversia Euro-Leu se va folosi cursul BNR din data procesării tranzacției.

Pentru efectuarea tranzacțiilor (realizarea plăților prin card bancar), comisionul procesatorului este de 2%, în acord cu Politica Tarifară a acestuia (care poate fi consultată la cerere), fiind suportat in integralitate de Inițiatorul Proiectului. Pe cale de consecință: a) Inițiatorul proiectului ințelege și acceptă ca un procent de 2% din fiecare tranzacție reprezintă comisionul procesatorului de plăți; b) la finalizarea campaniei, dacă suma solicitată de Inițiatorul Proiectului este atinsă, acestuia ii vor fi transferate sumele obținute de la susținători, minus comisionul procesatorului de plăți online.

Proiectele vor fi finanțate numai dacă suma solicitată prin intermediul Campaniei a fost obținută integral, prin plăți, in termenul limită al Campaniei. Intreaga sumă obținută va putea fi utilizată in mod exclusiv pentru realizarea proiectului aferent. In situația in care suma solicitată nu este obținută integral prin plățile susținătorilor, in termenul limită al Campaniei, proiectul nu va fi finanțat, sumele obținute urmând a fi returnate susținătorilor.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Organizatorul nu va percepe niciun comision pentru sine. Totodată Organizatorul va reține, dacă legislația in vigoare va impune o atare obligație și dacă reținerea se efectuează la sursă, orice sume de bani datorate de Inițiatorul Proiectului cu titlu de taxe și impozite pentru sumele obținute.

6. Mesaje comerciale nesolicitate

In acord cu termenii și condițiile generale de utilizare a platformei Startarium, Organizatorul nu va trimite mesaje tip newsletter decât către utilizatorii care s-au abonat în mod expres la acest instrument. Mesajele trimise pe email către susținătorii unui proiect vor fi exclusiv în legătură cu scopul declarat al campaniei.

7. Politica de returnare a fondurilor

In situația în care proiectul nu este finanțat integral până la data limită a Campaniei, conform prevederilor art. 5 de mai sus, sumele obținute vor fi returnate susținătorilor. Sustinatorii ințeleg și acceptă că nu pot și nu vor fi returnate sumele reprezentând comisionul de aproximativ 2% al procesatorului de plăți mobilPay.

Sustinatoriii își pot retrage sau modifica suma plătită pe durata campaniei, în termen de 10 zile de la efectuarea plății însă nu mai târziu de 48 de ore înainte de terminarea campaniei. In acest caz, susținătorii vor trimite o cerere scrisă către Organizator, în care vor cere în mod expres modificarea sau returnarea sumei plătite. Susținătorul va atașa, la cerere, dovada plățiii acestei sume de bani pentru respectivul proiect.

Inițiatorii proiectelor pot cere returnarea banilor către un susținător, în acest caz nemaifiind obligați la acordarea recompensei pentru această sumă. Inițiatorul va anunța și motiva această decizie in mod privat către respectivul sustinator, iar Organizatorul va fi notificat de această modificare.

In condițiile în care toată suma propusă a fost colectată, orice retragere sau modificarea sumei plătite nu mai poate fi realizată prin intermediul Site-ului.

8. Răspunderea părților

Organizatorul nu este în niciun caz responsabil cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate de către Inițiatorul Proiectului prin intermediul Campaniei, precum, dar fără a se limita la: realizarea proiectului în termenul stipulat în cadrul Campaniei și în acord cu specificațiile menționate în cadrul acesteia; finalizarea proiectului în termen; acordarea recompenselor către susținători, restituirea sumelor plătite către aceștia, după caz etc.

Totodată, Organizatorul nu acordă nicio garanție privind Proiectul, precum, dar fără a se limita la: legalitatea, siguranța, originalitatea, eficiența sau succesul acestuia. În acest sens, susținătorii se pot indrepta în mod exclusiv asupra Inițiatorului Proiectului pentru repararea prejudiciului cauzat și a beneficiului nerealizat ca urmare a neîndeplinirii oricărei obligații, astfel cum aceasta incumbă Inițiatorului Proiectului conform Campaniei, a legii sau a prezentului document.

9. Dispute si conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat în Site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legatură cu prezenta campanie vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes in termen de 10 zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele competente de drept comun.

Termenii și condiţiile generale de plată, ca și prețurile, sunt acceptate în deplină cunoștință de către susținător, actul de cumpărare a recompenselor implicând acceptarea imediată și totală a prezentelor condiții de plată.

Fiind de acord cu acești Termeni și Conditii, atât inițiatorul de proiect cât și susținătorul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz, dar cu anunțarea schimbărilor pe Site.

10. Reguli privind desfășurarea Campaniei “Startarium Crowdfunding Makeathon”

Prezenta secțiune este aplicabilă exclusiv inițiatorilor de proiecte care doresc să participe la Campania Startarium Crowdfunding Makeathon.

A. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 20 august – 15 decembrie 2019, după următorul calendar:

Pentru detalierea calendarului, va rugam consultati punctul F de mai jos.

B. MECANISM DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Prin intermediul Campaniei “Startarium Crowdfunding Makeathon” Organizatorul conferă Inițiatorilor de Proiecte posibilitatea de a beneficia de mentorat, consultanță și suport gratuit în realizarea campaniei de crowdfunding și în promovarea acesteia, în urmatoarele condiții:

C. CRITERII DE ELIGIBILITATE

C1. Cu referire la forma de organizare legală și statutul inițiatorului:

Participarea la Campania Startarium Crowdfunding Makeathon este permisa Inițiatorilor de campanii de crowdfunding persoane fizice si juridice (inclusiv ONG) care completează în mod corect și complet aplicația disponibilă în cadrul Platformei Startarium în cadrul perioadei de înscriere.

C2. Cu referire la stadiul proiectului:

Crowdfundingul este un instrument de finanțare care poate fi accesat -de regulă- înainte de lansarea oficială a produsului sau serviciului, atunci cand acesta se află încă în stadiul de prototip, sau la inceputul ciclului operațional și de vânzări. Orice excepții de la această situație vor fi discutate cu organizatorul, de la caz la caz.

Totodată, pagina de campanie trebuie să fie canalul exclusiv de vânzare și distribuție pe toată durata desfașurării campaniei, iar dacă există și alte canale de generare de lead-uri sau vânzari, acestea să direcționeze prospecții către achiziție prin crowdfunding, pe pagina campaniei gazduită pe Startarium.ro.

C3. Cu referire la obiectivul și durata campaniei:

Pentru a beneficia de suportul oferit în cadrul Startarium Crowdfunding Makeathon sunt eligibile proiectele cu o durată a campaniei între 30 si 45 de zile și un obiectiv financiar de minim 5.000 de euro. Ca și în cazul secțiunii de crowdfunding în general, Startarium găzduiește exclusiv proiecte antreprenoriale, bazate pe un model comercial viabil, conform specificațiilor detaliate în capitolele 1-9 de mai sus.

Campaniile trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate pe întreaga durată de desfășurare a acestora. Nu este permisă stoparea campaniei înainte de termen, modificarea obiectivului financiar propus prin reducerea acestuia sub suma de 5.000 euro sau modificarea duratei de desfășurare a campaniei prin reducerea acesteia sub perioada minimă de 30 de zile.

Prezentele criterii de eligibilitate se completeaza cu prevederile art. 1-9 de mai sus, Pentru a fi publicată în platformă, campania Inițatorului trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate mai sus menționate, să respecte Termenii și Condiițiile generale de crowdfunding descrise în capitolele 1-9 și să urmezi pașii comunicați de Organizator pe email după completarea formularul de înscriere. Aceștia includ, dar nu se limitează la: implementarea feedback-ului oferit de Organizator după crearea unei schițe de campanie, transmiterea contractului semnat, în formă fizică, până la data agreată cu Organizatorul, transmiterea informațiilor despre activitățile de marketing pe care Inițiatorul le va derula, transmiterea materialelor solicitate de Organizator pentru promovarea campaniei pe canalele Startarium etc.

D. CRITERII PENTRU STABILIREA CAMPANIILOR CÂȘTIGĂTOARE

Înițiatorii proiectelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor fi selectați pentru a lua parte la etapa de Lucru ghidat, la finalul căreia vor fi selectate 10 campanii câștigătoare. Cele 10 campanii câștigătoare vor fi selectate de către Organizator în funcție de:

Proiectele eligibile vor fi evaluate și departajate pe baza formularului de înscriere, a schiței de campanie din cadrul secțiunii dedicate și a activităților desfășurate în etapele pregătitoare.

Campaniile declarate câștigătoare vor fi făcute publice în cadrul Platformei Startarium la data de 21 octombrie, iar inițiatorii acestora vor fi contactați prin email și/sau telefonic.

E. BENEFICII PENTRU CAMPANIILE CÂȘTIGĂTOARE

Fiecare Campanie declarată câștigătoare va beneficia de o campanie de lansare, derulată integral de Organizator și consultanții contractați de Organizator în acest scop, în perioada 21 octombrie – 15 decembrie, campanie care va consta în:

F. DETALIEREA MODULUI DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

ÎNAINTE DE WEEKEND-UL CEL MARE - PREGĂTIREA

Înscrieri - Până pe 25 septembrie

Poți aplica aici. După ce ai aplicat, vom verifica daca proiectul tau respecta criteriile de eligibilitate si termenii generali de crowdfunding pe Startarium, iar pe 1 octombrie vei fi anunțat dacă intri în următoarea etapa (lucru ghidat).

Lucru ghidat - 1 - 18 oct

În această perioadă vei lucra la ideea ta de business ăi vei începe să îi schițezi campania de crowdfunding. Te vom ajuta sa ajungi cat mai aproape de forma ideala cu:

La finalul acestei perioade, afacerea ta va căpăta o formă clară, logică și detaliată, iar campania ta de crowdfunding va avea deja un draft pe baza căreia vom juriza cine trece în următoarea etapă. Vei avea:

Selectia celor zece - 21 oct

Pe 21 octombrie vei ști dacă vei fi printre cei 10 câștigători ai beneficiilor mentionate la punctul E de mai sus, câștigători care totodată vor avea posibilitatea să își finalizeze campania de crowdfunding în cadrul Makeathonului.

Pregatire pentru weekendul cel mare - 21 - 31 oct

În această săptămână vei:

2-3 NOV - WEEKENDUL CEL MARE!

Pe 2 si 3 noiembrie, la Bucuresti, impreuna cu specialistii si trainerii pe care ii aducem impreuna, vei face ultimele retusuri si vei finaliza materialele de care ai nevoie pentru lansare. Te asteapta:

*workshop: traineri cu multa experienta te invata cum sa faci
*consultanta: specialistii lucreaza cot la cot cu tine, pe fiecare element necesar pentru lansare

In timpul makeathonul vei finaliza:

DUPĂ WEEKENDUL CEL MARE - PROMOVAREA

3 noiembrie - 15 decembrie - desfasurarea campaniilor de crowdfunding

Odata ce campania e live, punem toate reflectoarele pe tine! Dupa publicarea campaniei pe 3 noiembrie, pe 5 noiembrie ai partea de o lansare oficiala in cadrul Startarium PitchDay - cea mai mare competitie pentru startups si unul dintre cele mai mari evenimente pentru antreprenori, cu peste 1.000 de participanți prezenti si zeci de mii de urmaritori: antreprenori, investitori si sustinatori ai proiectelor antreprenoriale.

Tot atunci apasam butonul BOOST si primesti:

G. Alte clauze

Inițiatorul Campaniei înțelege și acceptă că Organizatorul nu își asumă nicio obligație de rezultat privind succesul campaniei de promovare și//sau a campaniei de crowdfunding și pe cale de consecință nu oferă Inițiatorului de proiect nicio garanție în acest sens. Inițiatorul înțelege să exonereze Organizatorul precum și specialiștii numiți de aceștia pentru a oferi consultanță în vederea implementării Campaniei de promovare, de orice răspundere în legătură cu implementarea Campaniei de promovare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita inițiatorilor campaniilor câștigătoare orice documente suplimentare care să dovedească îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și să descalifice orice campanie care nu pune la dispoziția Organizatorului documentele solicitate în termen de cel mult cinci (5) zile calendaristice. Totodată, Organizatorul are dreptul să descalifice orice Inițiator al unei campanii câștigătoare dacă se dovedește că acesta a furnizat orice informații incorecte sau inexacte pe parcursul competiției și/sau că a încălcat prezentul Regulament și/sau legislația aplicabila și/sau dacă comportamentul acestuia este contrar ordinii publice sau a bunelor moravuri.

Organizatorul își rezerva dreptul să modifice regulile de desfășurare a prezentei campanii, notificând participanții prin email sau prin intermediul Platformei Startarium cu cel puțin trei (3) zile înainte ca modificarea regulilor de desfășurare a Competiției să producă efecte.

În măsura maximă permisă de lege, Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze prezenta competiție pentru orice motive întemeiate, fără a avea obligația într-o atare situație de a despăgubi participanții pentru un evenual prejudiciu creat acestora.